Tisztelt Látogató!

Honlapunkon olyan magyar újgenerációs egészség-megőrző készítményekkel találkozik, melyek kifejlesztését hosszú évek hazai és külföldi gyógyszerkutatási tapasztalata alapozta meg. Hazai gyártás +
+ szigorú minőségellenőrzés +
+ megbízhatóság!

= Pharmaforte - A természet erejével™

10 fontos szempont, amiért érdemes Pharmaforte termékeket választani

ÍRJ POZITÍV VÉLEMÉNYT a google maps-en, és KAPSZ 100 AJÁNDÉKPONTOT amit levásárolhatsz! Vélemény írás után, a felső menü kapcsolat linkről jelezd hogy írtál, és email címedhez jóváírunk levásárolható pontokat!

Videók

FacebookAdatkezelési tájékoztató


A Pharmaforte Kft. elkötelezett az ügyfelek személyes adatainak bizalmas és biztonságos kezelése mellett. Jelen dokumentum (továbbiakban”Adatkezelési tájékoztató”) ismerteti, hogy társaságunk hogyan használja fel az Önre vonatkozó, illetve Öntől gyűjtött és kapott személyes adatokat. Az Adatkezelési tájékoztatóban használ kifejezések magyarázatát a dokumentum végén található „Kifejezések magyarázata” című rész tartalmazz.

Kihez fordulhat, ha kérdése van

Ha kérdése van az Adatkezelési tájékoztatóval kapcsoltban, illetve bármilyen problémája, panasza van személyes adatainak társaságunk általi gyűjtésével, kezelésével vagy megosztásával kapcsolatban, kérjük, forduljon adatvédelmi munkatársunkhoz.
Elérhetőségeink:
E-mail: info@pharmaforte.hu
Telefon: 30-2100-155
Postai úton: Pharmaforte Kft. 1066 Budapest, Teréz krt. 20. III/1.
Amennyiben válaszunkkal nem elégedett, panaszával az adatvédelmi hatósághoz is fordulhat.

Nemzetvédelmi Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. telefon: 06 -1 -391-1400, honlap: www.naih.hu

Milyen jogok illetik meg Önt?>

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait.

Tájékoztatáshoz való jog
Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen Adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja.

Hozzáféréshez való jog
Jogosult társaságunktől visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük-e.
Helyesbítéshez való jog
Jogosult a pontatlan, vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.

Törléshez való jog
A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése számunkra már nem feltétlenül szükséges, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Társaságunk megtagadhatja a törlést, ha pl. jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja van, pl. a számlázó programban tárolt adatok.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük. Az adatkezelés korlátozását kérő személyekről nyilvántartást vezetünk, hogy kérésüket a jövőben mindenkor tiszteletben tudjuk tartani.

Adathordozhatósághoz való jog
Jogosult az általunk kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Tiltakozáshoz való jog
Jogosult bizonyos adatkezelések (pl. direkt marketing célú adatkezelés, amelyet társaságunk csak az Ön kifejezett beleegyezésével végezhet) ellen tiltakozni.

Automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jogok
Automatizált technológiai megoldásokat használunk profiljának meghatározása céljából, illetve abból a célból, hogy Ön kezdeményezésére történt kapcsolatfelvétel társaságunkkal gördülékenyen menjen, minél hatékonyabban és személyre szabottabban tudjuk kiszolgálni igényeit.


Hogyan tartjuk Önnel a kapcsolatot?
Az alábbi kommunikációs csatornákon léphetünk Önnel kapcsolatba: telefon, postai küldemény, e-mail, SMS üzenet, egyéb elektronikus üzenetküldési módok.  

Milyen személyes adatokat tárolunk?
Az általunk gyűjtött személyes adatok lehetnek többek között:

- név
- elérhetőség, e-mail, telefonszám, cím
- pénzügyi személyes adatok, bankszámla adatok
- életkor vagy születési idő
- nem

Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat?

Személyes adatait elsősorban Öntől kapjuk meg, amikor először kapcsolatba lép velünk, és amíg az ügyfelünk. Számos alkalommal és számos kommunikációs csatornán (pl. telefonon, e-mail-ben, SMS-ben, stb.) adhat meg nekünk személyes adatokat, például, amikor:

- rendelést ad le,
- regisztrál a weboldalon (www.pharmaforte.hu),
- feliratkozik a hírlevél listára,
- érdeklődik termékeink iránt
- egyéb módon kapcsolatot kezdeményez társaságunkkal.
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése
Előfordulhat, hogy társaságunk különleges kategóriájú, pl. egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok birtokába is juthat. Amennyiben ezen adatok kezelését a törvény hozzájáruláshoz köti, az adott időben ehhez a hozzájárulását fogjuk kérni.
Hozzájárulása hiányában előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatáshoz nem juthat.

Miért van szükségünk személyes adataira? Az Önre vonatkozó személyes adatokat a következőkre használjuk:

- szolgáltatás nyújtása az Ön számára, és az azzal kapcsolatos tevékenységek, pl. rendelés, szállítás, információ a termékekről stb.
- Önnel, mint ügyféllel fenntartott üzleti viszonyunk adminisztrációja és kapcsolattartás.
- az Öntől érkezett igények ellenőrzése,
- az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások elemzése, értékelése és javítása,
- az Ön által benyújtott panaszok kivizsgálása,
- társaságunk és az Ön közötti viták esetén bizonyítékok szolgáltatása,
- beleegyezése esetén direkt marketing megkeresések,
- tájékoztatás a szolgáltatásunkat érintő változtatásokról (árak, termékek, szállítási feltételek stb.)
- honlapunk tartalmának lehető leghatékonyabb megjelenítése az Ön számára,
- az adatok anonim módon történő összesítése adatelemzési és jelentési célokra,
- hozzáférés biztosítása honlapunk bizalmas oldalaihoz  

Nem különleges kategóriába tartozó személyes adatok kezelésének jogalapja A nem különleges kategóriába tartozó személyes adatok kezelésének jogalapja attól függ, hogy miért kezeljük az Ön személyes adatait. Amennyiben rendelést ad le, termékeket, szolgáltatásokat vásárol nálunk, a teljesítés érdekében szükséges kezelnünk személyes adatait. Ha honlapunkat használja, a süti (cookie) használattal gyűjtött személyes adatait kezeljük, összhangban a süti használatára vonatkozó szabályzatunkkal, amelyet a www.pharmaforte.hu weboldalon olvashat.

Jogos érdekünkben áll továbbá személyes adatainak kezelése a következő célokra:

- panaszkezelés, kárigény céllal,
- kommunikációs célok,
- marketingelemzések, ide értve a marketingkampány optimalizálását, és a kizárólag anonim módon készített web analitikát, termékeink és szolgáltatásaink hirdetésének megfelelő fejlesztéséhez.
- az Önnel történő folyamatos üzleti kapcsolattartás, tájékoztatások küldése.
- belső üzleti célok, pl. üzletmenet-helyreállítás nem várt katasztrófa esetén, dokumentum megőrzés, IT szolgáltatás folytonossága,
- a számlázó programban tárolt adatok kezelése
- üzleti tranzakciók.

Hogyan adjuk ki személyes adatait?


Személyes adatait más vállalatok számára is kiadhatjuk a következő esetben:

- küldeményt kézbesítő társaságok, illetve – amennyiben ehhez Ön jóváhagyását adta – részükre marketing tevékenységet végző cégek számára,
- panasz esetén az ügymenetet segítő harmadik fél számára,
- számítástechnikai szolgáltatást végző társaságoknak. Ha részünkre üzleti szolgáltatásokat végző harmadik félnek adjuk ki az Ön személyes adatait, megköveteljük az adatok bizalmas kezeléséhez szükséges lépések megtételét, és azt, hogy az adatokat kizárólag az adott szolgáltatások végzése céljából használhatják. Az Ön személyes adatait kiadhatjuk pl. az alábbi célokból:
- bírósági, hatósági határozatoknak megfelelés, pl. házkutatási parancs, bírósági ítélet, a vonatkozó törvények vagy jogszabályok által megkövetelt magatartás.

Hogyan védjük személyes adatait?
Személyes adatainak biztonsága és bizalmassága kiemelten fontos számunkra. Technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk, hogy:

- személyes adataihoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és azokat csak megadott célokra használhassák,
- IT rendszereink biztonságosak legyenek és a ránk bízott információk ne sérülhessenek meg,
- adatait vészhelyzeti helyreállítási esetekben is megőrizhessük vagy visszanyerhessük.

Direkt marketing
Ez irányú igénye és hozzájárulása esetén marketing anyagokon keresztül tájékoztatjuk, olyan termékeinkről, szolgáltatásainkról és ajánlatainkról, amelyek véleményünk szerint érdekesek lehetnek az Ön számára. A direkt marketing hozzájárulás megadására, vagy visszavonására lehetősége van ügyfélszolgálati elérhetőségeinken és a honlapon, a Személyes adatok módosítása menüpontban. Amennyiben a direkt marketing anyagokat e-mail-ben kapja, minden direkt marketing üzenetünk tartalmazza a leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat: a megkapott üzenetben a „leiratkozás”gombra kattintva teheti meg.

Hogyan értesül róla, hogy módosítunk az Adatkezelési tájékoztatón?
Az Adatkezelési tájékoztatót bármikor jogosultak vagyunk módosítani. Amennyiben a személyes adatok gyűjtésével felhasználásával vagy megosztásával kapcsolatban bármilyen jelentősebb módosítás történik, erről értesítést teszünk közzé honlapunkon.

Irányadó jog

Az Adatkezelési tájékoztatóra az Európai Unió joga és a magyar jog az irányadó.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az alábbi bekezdés részletesebben ismerteti személyes adatainak kezelésével összefüggő jogait. Az itt ismertetett jogok nem abszolút jogok, azokra kivétele és feltételek vonatkoznak. További információkat a személyes adatokról és azokkal kapcsolatos jogairól a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1391-1400, www.naih.hu kérhet.
Ön jogosult személyes adatait társaságunktól ingyenesen kikérni.

Miben segíthetünk?

- személyes adathoz való hozzáférés
- személyes adat helyesbítése,
- személyes adat törlése,
- személyes adat kezelésének korlátozása,
- személyes adat hordozhatósága,
- tiltakozás az adatkezelés ellen,
- automatizált döntéshozatal és profilalkotás.
-  


Személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Mihez férhet hozzá?
Ön jogosult:
- visszaigazolást kérni és kapni arról, hogy személyes adatait kezeljük,
- saját személyes adataihoz hozzáférni és
- bizonyos egyéb adatokhoz hozzáférni.

Mikor nem biztosítunk hozzáférést?
Kizárólag Önre vonatkozó információkat adhatunk ki.

Személyes adatok helyesbítésének joga

Jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak kiigazítását kérni, amely kérésének kötelesek vagyunk indokolatlan késlekedés nélkül eleget tenni. Ha jelzi felénk, hogy az általunk tárolt valamely személyes adat hibás, ellenőrizzük és amennyiben megalapozottnak találjuk, javítjuk.

Személyes adatok törléséhez való jog

Joga van személyes adatainak törlésére


- amennyiben már nincs szükség a személyes adatra az eredeti célból.
- hozzájárulását visszavonja,
- személyes adatait az adatvédelmi törvénybe ütköző módon kezeljük,
- a személyes adat törlését jogszabály írja elő,
- a személyes adatok kommunikációs szolgáltatások (pl. közösségi oldalak és online fórumok) gyermekek felé történő ajánlásához kötődik.

Személyes adatok korlátozásához való jog

Ön jogosult személyes adatainak kezelését korlátozni az alábbi esetekben:


- ha Ön szerint az adatok nem pontosak, kötelesek vagyunk a kezelést korlátozni, amíg az információ pontosságát/helyességét nem ellenőriztük,
- ha a kezelés jogellenes, és a törlésbe nem egyezik bele és helyette korlátozást kér,
- amennyiben a továbbiakban nincs szükségünk a személyes adatokra, de Önnek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igen.

Személyes adatok hordozhatóságához való jog Az adathordozhatósághoz való jog csak az alábbi esetekben érvényes:


- az Ön által részünkre megadott személyes adatokra
- ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, vagy szerződés teljesítése
- ha az adatkezelésre automatizált módon kerül sor.  

Tiltakozáshoz való jog


Jogos érdek

Bármikor jogosult az adatkezelés ellen jogos érdekre hivatkozva tiltakozni. Ebben az esetben a személyes adatokat társaságunk nem kezeli tovább.

Direkt marketing

Bármikor jogosult személyes adatainak direkt marketing célú felhasználását megtiltani (ide értve a direkt marketinghez kötődő profilalkotást is.). Ha feliratkozik hírlevelünkre vagy más e-mail üzenetekre, ezekről bármikor, ingyenesen leiratkozhat, az üzenet alján található leiratkozás gombra kattintva, illetve leiratkozási szándékát elérhetőségeink egyikén kérheti.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Jogosult kérni, hogy jogi vagy egyéb jelentős következményekkel járó, Önre vonatkozó döntést társaságunk ne hozhasson meg kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntéshozatallal. Ezt csak akkor alkalmazzuk, hogy Ön kifejezett hozzájárul.

Kihez fordulhat, ha kérdése van


- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Kifejezések magyarázata:


Adatkezelés: személyes adatokat érintő tevékenységek, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit Önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Automatizált döntéshozatal: számítógépes elemzés, többek között profilalkotás alapján hozott döntések, amelyekben valós személy nem vesz részt. A számítógép az alapján dönt, hogy a kapott információ megfelel-e bizonyos előre meghatározott kritériumoknak.

Profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely személyhez fűződő bizonyos jellemzők értékelésére - pl. érdeklődés, kor - kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. Személyes adat: természetes személyekre vonatkozó információk, amelyek alapján az adott személy közvetve vagy közvetlenül beazonosítható.


 

VISA, VISA Electron, MasterCard és Maestro