Tisztelt Látogató!

Honlapunkon olyan magyar újgenerációs egészség-megőrző készítményekkel találkozik, melyek kifejlesztését hosszú évek hazai és külföldi gyógyszerkutatási tapasztalata alapozta meg. Hazai gyártás +
+ szigorú minőségellenőrzés +
+ megbízhatóság!

= Pharmaforte - A természet erejével™

10 fontos szempont, amiért érdemes Pharmaforte termékeket választani

ÍRJ POZITÍV VÉLEMÉNYT a google maps-en, és KAPSZ 100 AJÁNDÉKPONTOT amit levásárolhatsz! Vélemény írás után, a felső menü kapcsolat linkről jelezd hogy írtál, és email címedhez jóváírunk levásárolható pontokat!

Videók

Facebook2015.11.03 Antioxant Cseppek Nyereményjáték


Játék kezdete: 2015. november. 3.

Játékszabály

A „ Pharmaforte Kft. ” üzenőfali játék hivatalos leírása

I. A játék

A „Antioxant Cseppek Nyereményjáték” elnevezésű játék szervezője a Pharmaforte Kft.


II. Nyereményjátékban résztvevő személyek köre

A promócióban azon természetes személy vehet részt, aki
• magyar állampolgár,
• állandó bejelentett lakhelye Magyarország területén van,
• a Facebook közösségi szolgáltatás használatával az Pharmaforte Kft. hivatalos Facebook oldalán kommentben válaszol a játékot hirdető poszt kérdésére
• a részvétellel pedig elfogadja a játékban való részvétel feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat


III. Részvétel feltételei

A Játékos a játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, jelen Játékszabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi a Szervezőnek, a Játékban nem vehet részt.


IV. Korlátozások

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt,
• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Egy játékos egy regisztrált Facebook fiókkal többször is részt vehet a játékban, amennyiben minden alkalommal végrehajtja a játékban leírtakat.


V. Játékmechanizmus

• A játék során a felhasználó a játékot hirdető posztban feltett kérdésre kommentben válaszol, megosztja a képet, és "lájkolja" az oldalt vagy a játék posztot, ezzel részt vesz a játékban, és a játékszabályzatot elfogadja.
• A sorsolás a nyereményjáték befejezését követően 2015. október 31-én történik számítógépes alkalmazással.
• A sorsolást követően a Szervező az Pharmaforte Kft. hivatalos Facebook oldalán Facebook posztban teszi közzé a nyertes vagy nyertesek nevét.

VI. Játék időtartama

Időpont: 2015 november 3 - 2015 november 20


VII. A játék során megnyerhető nyeremények

■ NYEREMÉNY
■ Antioxant Cseppek + Csuklóvédő


VIII. Nyereménnyel kapcsolatos kikötések

• A nyerteseket a Pharmaforte Kft. hivatalos Facebook oldalán posztban értesítjük, a játékos jelen játékszabályzat elfogadásával nevének és adatlapján megjelölt lakóhelyének kiírásához, a Facebook posztban történő megjelöléséhez kifejezetten hozzájárul. A játékban való részvétellel a játékos jelen játékszabályzatot elfogadja.
• Amennyiben a nyertes 7 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot privát üzenetben a Facebookon keresztül (és csakis a Facebookon keresztül), annak helyébe a pótnyertes lép, akit a nyertessel azonos napon sorsolunk ki e célból.
• A játék nyerteseinek nevét az „Pharmaforte Kft.” játékban, a Pharmaforte Kft. hivatalos Facebook oldalán hirdetjük ki.
• Nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.
• Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség a játékosokat terheli.
• A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása. Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok helytelenül vagy hiányosan történő megadásának, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeit minden esetben a Játékos viseli.
• A nyereményjáték sorsolása a kommentelők között számítógépes alkalmazás segítségével történik. Az 1 nyertesen túl további 1 pótnyertes kerül sorsolásra. A nyertesek nevét a sorsolást követően az Pharmaforte Kft. oldalán közzé tesszük. A nyertesek 7 munkanapon belül jelentkezhetnek privát üzenetben az Pharmaforte Kft. hivatalos Facebook oldalán az átvétellel történő egyeztetés céljából. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, úgy nyereményétől elesik, helyére a pótnyertes lép.

IX. A szervező jogai

• Amennyiben az akció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a résztvevőt, továbbá polgári kártérítési, illetve büntetőeljárást kezdeményezzen azzal a résztvevővel szemben, aki nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni, vagy ahhoz a játékszabály megszegésével jutott hozzá.
• Amennyiben az akció során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás lehetősége, vagy ténye merül fel, Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból.
• A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a jelen játékszabályban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a játékszabály megszegése esetén bármely résztvevőtől megvonhatja.
• Szervező nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okból előállt üzemzavar esetén bekövetkezett károkért, vagy ezen okból a játék átmeneti vagy végleges leállásáért.
• A korábbi Facebook regisztráció hiányosságáért (névelírás, stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.
• A játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
• A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, amennyiben önhibáján kívül, vagy valamilyen nem várt okból kifolyólag károsodnak.
• A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
• A nyereményjátékot nem a Facebook szervezi.


Dátum: 2015 november 3
Pharmaforte Kft. 1066 Budapest, Teréz krt. 20

 

VISA, VISA Electron, MasterCard és Maestro